Majątek


Zapoznaj się z ofertą ubezpieczenia swojego mienia od wszelkich ryzyk związanych z pogodą, katastrofami lub wypadkami. Dobiorę najlepszą ofertę ubezpieczenia Państwa majątku, która zabezpieczy Państwa mienie na skutek wszelkiego rodzaju wypadku losowego. 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk może obejmować swoją ochroną:

  1. budynki i budowle
  2. maszyny, urządzenia, wyposażenie
  3. szyby i inne tłukące sie przedmioty
  4. środki obrotowe
  5. mienie osób trzecich
  6. nakłady inwestycyjne
  7. wartości pieniężne
  8. mienie pracownicze