Ubezpieczenie Majątku

Chcesz spać spokojnie? Ubezpiecz swój majątek od skutków nieszczęśliwych wypadków losowych. Każde ubezpieczenie jest dostosowane do potrzeb klienta.

Ubezpieczenia Komunikacyjne

Posiadasz samochód? Zapoznaj się z ofertą ubezpieczeń obowiązkowych OC oraz ubezpieczeń dodatkowych typu AC lub Assistance na skutek różnych okoliczności.

Ubezpieczenia na Życie

Polisy na życie zabezpieczają naszą rodzinę na skutek okoliczności śmierci. Zapoznaj się z naszą szeroką ofertą ubezpieczeń na wypadek utraty życia!


Podstawowe zasady ubezpieczenia.

Podstawowymi zasadami , którymi należy się kierować w ubezpieczeniach to zasada realności i pełności ochrony ubezpieczeniowej. Często słyszę , że ktoś zapłacił za ubezpieczenie 100 czy 200 PLN , wtedy pytam za jakie ubezpieczenie i za jaki zakres. W skład szeroko rozumianego pojęcia "zakresu ochrony ubezpieczeniowej" wchodzi wiele czynników takich jak:

Jaki rodzaj ubezpieczenia jest nam potrzebny?

Jaki rodzaj ubezpieczenia jest nam potrzebny? Ubezpieczenie domu , domu w budowie , firmy, odpowiedzialności cywilnej życia prywatnego , odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu ( np. lekarz, pielęgniarka , położna , radca prawny itd.), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków indywidualne rodzinne lub grupowe , medyczne , OC - AC pojazdów motocykli czy też ubezpieczenie ochrony prawnej w ostatnich latach coraz częściej wybierane. Ubezpieczenie ochrony prawnej zabezpieczy państwa i pomoże między innymi w następujących zdarzeniach i wielu innych.

Od czego chcemy się ubezpieczyć?

Od czego chcemy się ubezpieczyć - jakie ryzyka  zdarzenia losowe mają być ubezpieczone?  Np. ubezpieczenie domu lub mieszkania tylko od pożaru czy też i zalania, a może odpowiedzialności cywilnej na wypadek jak "nasza pociecha" wybije okno sąsiadowi piłką lub porysuje auto jadąc rowerem .Można tu wymienić jeszcze w zakresie ubezpieczenia  pożar, uderzenie pioruna , przepięcia, upadek statku powietrznego , huragan, grad, deszcz nawalny, spływ wód po zboczach, osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawiny, napór śniegu, dym i sadza, upadek drzewa, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, wybuch , eksplozja, implozja, silny wiatr, pękanie mrozowe, wyciek wody z akwarium, zamach przestępczy, terroryzm, wandalizm, kradzież z włamaniem, rabunek, szyby od stłuczenia, katastrofa budowlana, napad uliczny itp.

Co ma być przedmiotem ubezpieczenia?

Co ma być przedmiotem ubezpieczenia? Same mury naszego domu czy ruchomości a jak ruchomości to tylko meble czy też telewizor i telefon komórkowy, aparat cyfrowy.

Jakie sumy ubezpieczenia nas interesują?

Jakie sumy ubezpieczenia nas interesują?  Remont sypialni po zalaniu może nas kosztować kilkaset złotych ale zniszczona żaglówka znacznie więcej.

Okoliczności za które zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności

Za jakie okoliczności zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności czyli jakie są wyłączenia zakresu ochrony?

Ile za to ubezpieczenie zapłacimy

I dopiero na końcu pojawia się problem? Ile za to ubezpieczenie zapłacimy. Wysokość składki jest efektem końcowym wybranego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, a nie punktem wyjścia . Jest wynikiem odpowiedzi na pytanie: co chcemy ubezpieczyć? Od czego? na ile? Jakie są wyłączenia? i dopiero na samym końcu za ile? Niestety nie da się ubezpieczyć za przysłowiową złotówkę wszystkiego. Przy analizie  ubezpieczenia należy ocenić wariant dokonując świadomego wyboru, świadomie decydując się na dany zakres i świadomie rezygnując z pewnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej.